El 2017, Crédit Mutuel, accionista majoritari de Grup ACM Espanya, adquireix la totalitat de TARGOBANK, donant un impuls notable al seu projecte banc-assegurador al nostre país.
Grans xifres
1,2 milions d'assegurances
Facturació: 430 M€
325 M€ en Risc
105 M€ en Estalvi i Pensions
Patrimoni estalvi gestionat: 457 M€

 
Persones
Més de 700 empleats
Prop de 250 assessors comercials
Prop de 500 mediadors


escoltar
Comunicació
1 revista l'any
10 newletters l'any (notícies, salut, oci…)
11 notes de premsa
explicar
   

Opinió
Més de 1.300 enquestes enviades
Valoració mitjana de 8,11
Incorporació d'Agrupació i Atlantis a les enquestes de valoració de la qualitat d'atenció al client en sinistres que desenvolupa AMGEN
   

 +Info 
Defensa del client
Expedients de reclamació resolts: 1.273
Resolts a favor del client: 492 (39%)
Resolts a favor de l’entitat: 699 (55%)
Resolució parcial: 82 (6%)
Queixes sense necessitat de resolució: 237
entendre
Formació

Empleats: 18.757 hores
Xarxes comercials : 30.477 hores
- Pròpies: 12.084 hores
- D'empreses del Grup (Cofidis i TARGOBANK): 18.393 hores

Sempre a prop

Trucades ateses més d'1 milió
Trucades realitzades: 500.000
215 persones en atenció telefònica i gestió de sinistres.
120 oficines pròpies i distribució a través de les xarxes
de RACC, TARGOBANK i Cofidis.
Més de 294 M€ pagats a clients i beneficiaris directament -per defunció, invalidesa...- o a través de proveïdors –metges, hospitals, tallers, grues, reparacions a la llar...